Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM “KAYSERİ’DE KÜLTÜR-SANAT” KONULU SÖYLEŞİYLE KAYSERİ’DEKİ FAALİYETLERİNE BAŞLADI

SASAM, “Kayseri’de Kültür-Sanat” hayatının değerlendirildiği bir söyleşi ile Kayseri’deki faaliyetlerine başladı. Söyleşiye Edebiyatçı-Yazar Adnan BÜYÜKBAŞ, SASAM Genel Sekreteri Mesut Emre KARAKÖSE, SASAM Kayseri Temsilciliğinden Vedat ÇETİNKAYA ve Zafer BOLAT, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Gökhan ŞAHAN, Anadolu Sinemacılar Derneği Yöneticileri Akif KAYA ve Kerim ABANOZ, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Hasan Basri ÖZDEMİR ve Yücel Çakmaklı Film Atölyesi ile Talas Belediyesinden temsilciler katıldı.

Yücel Çakmaklı Film Atölyesinde gerçekleşen söyleşinin açılış bölümünde SASAM Genel Sekreteri Mesut Emre KARAKÖSE; şehrin binlerce yıllık tarihi birikimi olduğunu, siyasi ve kültürel alanlarda başkentlik dahil önemli misyonlar yüklendiğini belirtti. Kayseri’de hali hazırda 4 üniversitenin bulunduğunu ifade ederek, bu potansiyelin iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden KARAKÖSE, neredeyse bütün sanat dallarına önemli isimler kazandıran Kayseri’nin, 1,5 milyona yaklaşan nüfusuyla bölgesindeki önemini vurguladı. Toplumların sorunlarının çözümünde bilim ve ekonomi kadar, sanat ve kültür alt yapısının öneminin kavranması gerektiğine değindi. Ardından söyleşiye geçildi ve katılımcıların tamamı görüşlerini beyan etti. Toplantı sonrasında katılımcılar, SASAM’ın Kayseri’nin sorunlarının ele alınacağı ve çözüm önerileri geliştireceği söyleşilerinin devam etmesinin önemine vurgu yaptılar.

Toplantıda dile getirilen hususların öne çıkanlarından bir kısmını ve söyleşiden kareleri, aşağıda okuyucularımızın istifadesine sunuyor, Kayseri’nin kültür-sanat hayatına önemli katkılar sağlayan bütün katılımcılara teşekkürlerimizi iletiyoruz.

SÖYLEŞİDEN NOTLAR
– Kültür ve sanat faaliyetlerine kamu kurumlarının desteği maddi boyutta kalmamalı, bu faaliyetler sahiplenilmelidir.
– Sanat adamlarına yönelik küçümseyici bakış açısından vazgeçilmelidir.
– Kültür tesisleri ve binalar yapmakla bazı sorunlar çözülememektedir, kültürel altyapıyı güçlendirmek için halkın bilinçlendirilmesi lazımdır.
– Kültür-sanat faaliyetlerine sponsor bulmak zor oluyor, ticari getirisi hesaplanıyor.
– Üniversiteler ve yerel yönetimler, engelleyici değil teşvik edici olmalı.
– Yerel yönetimler halka ne verirse, o kabul görüyor, bu imkanlar sunulurken çeşitlilik sağlanmalı.
– Kültür sanat alanında faaliyet gösteren oluşumlar işbirliği yapmalı, günlük politikayı karıştırmadan sinerji oluşturmalı.
– Kültürel kalkınmanın sağlanması için, şehrin huzurunun teminatı ve bütünleşmesinin gereği olarak eski dönemlerdeki toplumsal ayrılıklar kaldırılmalıdır.
– Tarihte yaklaşık 20 medresenin yer aldığı ve bugün 4 üniversitenin bulunduğu Kayseri’de kültürel zenginlik önemlidir ve tek tipleşme çeşitliliğe zarar verir.
– Ulusal ve uluslararası ölçekte düzenlenen ve yıllara dayanan bir birikimin sonucu olan sinema ve tiyatro festivalleri şehre önemli bir değer kazandırmaktadır.
– Üniversite öğrencilerinin etkinliklere katılması teşvik edilmelidir.
– Sanatsal faaliyetlere çeşitlilik kazandırılmalıdır.
– Kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarından bağımsız olarak ayakta kalabilmeleri temin edilmelidir.
– En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır ve “iyi insan” yetiştirmenin en önemli araçları kültür-sanat alanlarıdır.
– Kültür-sanat alanları elit çevrelere ihale edilmemeli, sanatçılar halktan uzak kalmamalıdır. Halkı hakir gören sanatçı algısıyla mücadele edilmelidir.
– Sanatçılar, sanatın gücünü layıkıyla kullanamamaktadır.
– Kayseri’de Devlet Tiyatroları turneye geldiğinde tüm oyunlarını kapalı gişe oynamaktadır. Şehir halkının yoğun ilgisi ve bölgesinin merkezi olması gibi nedenlerle, Devlet Tiyatroları Kayseri Bölge Müdürlüğü acilen kurulmalı ve faaliyete başlamalıdır.

SÖYLEŞİDEN KARELER

IMG_1463IMG_1470

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: