Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM KAYSERİ’DE FAALİYETLERİNE BAŞLIYOR

Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi, “Kayseri’de Kültür ve Sanat” konulu söyle?i program? ile Kayseri’deki faaliyetlerine ba?l?yor. 10 Ocak Cumartesi günü Saat 14:00’te Yücel Çakmakl? Film Atölyesi’nde gerçekle?ecek söyle?iye,  Kayseri’deki tüm okuyucular?m?z davetlidir.

Yer     : Yücel Çakmakl? Film Atölyesi: Kiçiköy Mah. Ali Saip Pa?a Sk. No:18 TALAS

Tarih : 10 Ocak 2015 Cumartesi

Saat   : 14:00

Detayl? bilgi için ileti?im: Mesut Emre KARAKÖSE – SASAM Genel Sekreteri, Tel: 0507 357 3781

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: