Twitter Facebook Linkedin Youtube

HÜDA-PAR GENEL SEKRETERİ SN.MEHMET YAVUZ İLE SÖYLEŞİYE DAVET: “AÇILIM SÜRECİ VE GÜNEYDOĞU’DA YAŞANAN SON GELİŞMELER”

Merkezimizce düzenlenen e?itim ve söyle?i programlar?n?n yedincisi; 13 Ocak Sal? günü Saat 18:30’da HÜDA-PAR Genel Sekreteri Sn.Mehmet YAVUZ’un “Aç?l?m Süreci ve Güneydo?u’da Ya?anan Son Geli?meler” konulu sunumuyla gerçekle?ecektir.

Söyle?iye, tüm okuyucular?m?z ve takipçilerimiz davetlidir.

Yer     : Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi -SASAM, Mithatpa?a Caddesi 54/6 K?z?lay ANKARA

Tarih : 13 Ocak 2015 Sal?

Saat   : 18:30

Gerçekle?en Söyle?i Haberi için t?klay?n?z.

Gerçekle?en Söyle?i Haberi için t?klay?n?z.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: