Twitter Facebook Linkedin Youtube

SÖYLEŞİYE DAVET: “YUNANİSTAN’DA ÖTEKİ OLMAK VE YUNAN SİYASAL SİSTEMİNE FÜTURİST BİR BAKIŞ”

Merkezimizce iki haftada bir düzenlenen e?itim ve söyle?i programlar?n?n alt?nc?s?; 6 Ocak Sal? günü Saat 18:30’da Dr.Yusuf NALBANTO?LU’nun sunumuyla gerçekle?ecektir. Resmi görevli olarak uzun y?llar Yunanistan’da bulunan Say?n NALBANTO?LU; “Yunanistan’da Öteki Olmak ve Yunan Siyasal Sistemine Füturist Bir Bak??” konulu sunum yapacakt?r.

Bat? Trakya’daki soyda?lar?m?z?n sorunlar?n?n ele al?naca?? ve Cumhurba?kanl??? için tek aday olan Stavros Dimas’?n 29 Aral?k’ta yap?lan üçüncü tur seçimlerde de yeterli oy alamamas? üzerine parlamentosunun fesh edilmesi ve 25 Ocak’ta genel seçime gidecek olmas?yla dünya gündeminde olan Yunanistan’?n siyasal sistemi ve gelece?i üzerine öngörülerin payla??laca?? söyle?iye, tüm okuyucular?m?z ve halk?m?z davetlidir.

Yer     : Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi -SASAM, Mithatpa?a Caddesi 54/6 K?z?lay ANKARA

Tarih : 6 Ocak 2015 Sal?

Saat   : 18:30

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: