Twitter Facebook Linkedin Youtube

SÖYLEŞİYE DAVET: “KÜLTÜRÜMÜZÜN HUKUKA UYGUNLUĞU SORUNU”

Merkezimizce iki haftada bir düzenlenen e?itim ve söyle?i programlar?n?n be?incisi; 23 Aral?k Sal? günü Saat 18:30’da Y?ld?r?m Beyaz?t Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö?retim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Emir KAYA’n?n sunumuyla gerçekle?ecektir. ?ki y?ll?k Anayasa Mahkemesi Raportörlü?ü deneyimi ve Harvard Üniversitesi’nden Teoloji alan?nda yüksek lisans derecesi olan Say?n KAYA; “Kültürümüzün Hukuka Uygunlu?u Sorunu” üzerine bir sunum yapacakt?r (Say?n KAYA’n?n özgeçmi?ine buradan ula??labilir).

Programa tüm okuyucular?m?z ve halk?m?z davetlidir.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: