Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM İLE SDÜ VE MAKÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞBİRLİĞİYLE “IRAK VE SURİYE TÜRKMENELİ DRAMI” PANELLERİ DÜZENLENİYOR

SASAM ile Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Toplulu?u ve Türk Dünyas? ve Akraba Topluluklar? Kulübünün i?birli?iyle “Irak ve Suriye Türkmeneli Dram?” konulu bir panel düzenlenecektir. SASAM Genel Sekreteri Mesut Emre KARAKÖSE’nin moderatörlü?ünde gerçekle?ecek panelde; SASAM Irak Temsilcisi ve Aksaray Üniversitesi Ö?retim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ziya ABBAS ile Suriye Türkmen Kitlesi Sözcüsü Samir HAFEZ panelist olarak yer alacaklard?r. 19 Aral?k Cuma günü saat 14:00’de SDÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekle?ecek panele, kart okutmal? olarak kat?l?m sa?lanabilecektir.

Ayn? Konferans, daha sonra saat 19:00’da SASAM ve Akif’in As?mlar? Toplulu?u i?birli?iyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekle?tirilecektir.

Her iki panele ili?kin afi?ler, a?a??da yer almaktad?r.

panel-sdu-panel-MAKU

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: