Twitter Facebook Linkedin Youtube

SÖYLEŞİYE DAVET: “ORTADOĞU’DA YAŞANAN GÜNCEL SİYASİ GELİŞMELER”

mehmet sahin

Doç.Dr.Mehmet ?AH?N

Merkezimizde iki haftada bir düzenlenen e?itim ve söyle?i programlar?n?n dördüncü konu?u; Gazi Üniversitesi ??BF Uluslararas? ?li?kiler Bölümü Ö?retim Üyesi ve ayn? zamanda Stratejik Dü?ünce Enstitüsü (SDE) Ba?kan Yard?mc?s? Doç.Dr. Mehmet ?AH?N olacak. Say?n ?AH?N ile 9 Aral?k Sal? günü saat 18:30’da “Ortado?u’da Ya?anan Güncel Siyasi Geli?meler” üzerine söyle?i gerçekle?tirilecek.

Söyle?iye tüm okuyucular?m?z davetlidir.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: