Twitter Facebook Linkedin Youtube

PANELE DAVET: IRAK VE SURİYE TÜRKMENLERİNİN DRAMI

Ortado?u’daki son geli?meler sonras?nda Irak ve Suriye’de ya?ayan soyda?lar?m?z?n ya?ad?klar? dram ile Türkmenlerin ve Ortado?u’nun gelece?ine ili?kin öngörülerin payla??laca?? “Irak ve Suriye Türkmeneli’nde Türkmen Dram? ve Türkiye” ba?l?kl? panelimize tüm halk?m?z davetlidir.

Panel, 26 Ekim Pazar günü saat 12’de ?stanbul’da ?BB Bahçelievler Kültür Merkezi Konferans Salonunda ve alan?nda uzman konu?mac?lar?n kat?l?m?yla düzenlenecektir. SASAM Genel Sekreteri Mesut Emre KARAKÖSE’nin moderatörlü?ünde gerçekle?ecek panelde; Dr.Nefi DEM?RC? (Türkmeneli ?nsan Haklar? Derne?i Onursal Ba?kan?), Prof.Dr.Suphi SAATÇ? (Fatih Sultan Mehmet Üniv.Ö?retim Üyesi), Av.Ali ÖZTÜRKMEN (Suriye O?uz Boylar? Derne?i Kurucu ve Onursal Ba?kan?) ve Muhammed YUSUF (SASAM Suriye Temsilcisi) konu?mac? olarak kat?l?m sa?layacaklard?r.

Turkmenler

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: