Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM STAJ PROGRAMI YÖNERGESİ

Staj Programının Amacı:

SASAM’da staj programlarını tamamlayarak sertifika almaya hak kazananların, şu kazanımları elde etmesi amaçlanmaktadır:

• Staj yapılan çalışma masası konularında bilgi, görgü ve tecrübe artırılması,

• Araştırma faaliyetlerinde bulunarak analitik düşünme yeteneklerinin gelişmesi,

• Politika analizi raporlarının hazırlanmasında yer almaları,

• Yerel ve yabancı kaynaklara ulaşım becerilerinin gelişmesi,

• Araştırma metotlarının öğrenilmesi,

• Verilerin işlenerek analiz edilmesi ve raporlanması,

• Kamu kurumları ile iletişim ve bu kurumlar hakkında bilgi sahibi olunması,

• STK’lar ile iletişim ve çeşitli STK’lar hakkında bilgi sahibi olunması.

Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Yurtiçi veya yurtdışı üniversitelerde lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi konumunda olan ve SASAM’ın çalışma masalarının bulunduğu konulardan birinde veya bir kaçında kendisini geliştirmek isteyen her öğrenci, SASAM’da staj için başvuruda bulunabilir.

SASAM’ın Sorumlulukları

SASAM; stajyerler için ofis, ofis malzemeleri ve teknik materyal sağlar. Bunun dışında stajyerlere herhangi bir ödeme yapılmaz, konaklama ve yemek giderleri karşılanmaz.

SASAM, çeşitli kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını tanımaları için stajyerlere imkan sunar.

Stajı başarıyla tamamlayan stajyerlere, staj süresini, staj yaptıkları çalışma masasını ve yaptıkları araştırma konusunu belirtir bir staj belgesi verilir.

Stajyerler, istedikleri zaman staj programından çekilebilirler.

Stajyerlerin Sorumlulukları

• Stajyerler stajları boyunca, ilgili masa koordinatörleri tarafından verilecek bir konuda araştırma ve/veya rapor hazırlarlar. Bu çalışmalar, ilgili masa koordinatörleri ve masa uzmanlarının destek ve yönlendirmeleriyle hazırlanır. (Bu çalışmaları hazırlamayanlar, stajda başarısız olmuş kabul edilir ve staj belgesi alamazlar.)

• Stajyerler, staj bitirme ödevinin yanında kendilerinin seçeceği ve ilgili çalışma masası koordinatörü tarafından uygun görülecek bir kitabı özetleyip sunarlar. 

• Stajyerlerden program boyunca her hafta Cumartesi günü (maksimum 3 saat sürecek) SASAM Uzmanlarıyla eğitim/söyleşi programlarına katılmaları talep edilebilir.

• Staj boyunca SASAM tarafından düzenlenen etkinliklere katılırlar.

• Stajyerler, SASAM yönetimince veya çalışma masası koordinatörlerince kendilerine verilen her türlü görevi yerine getirirler.

• Stajyerler, SASAM tarafından belirlenecek çalışma saatlerine riayet ederler. Eğitim-öğretim yılı boyunca staj yapacak öğrenciler için, ders programları çerçevesinde staj saatlerinde esneklik sağlanır. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen mesai saatleri, SASAM yönetimince uygun görülmesi halinde hafta sonlarında telafi edilebilir. Belirlenen çalışma saatlerine riayet etmeyen stajyerlere, staj belgesi verilmez.

• Stajyerler, SASAM’a staj için başvururken sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar.

• Stajyerler, ofis içinde sigara ve alkollü içki kullanmamak ve genel ahlak kuralları ile kanunlara uymakla mükelleftirler.

Başvuru Şekli ve Zamanı

Staj programı, aylık veya iki aylık şeklinde olabilmektedir. Her ay için ayrılan kontenjan sayısı 8’dir. Başvurulacak aydan en az bir hafta önce başvurmak kaydıyla, her zaman başvuru yapılabilir (SASAM, başvurulacak ayın ilk gününe kadar yapılan müracaatları da kabul etmeye yetkilidir).

Başvurular, aşağıda yer alan belgelerle e-posta (bilgi@sahipkiran.org) veya posta yoluyla gönderilebilir veya elden teslim edilebilir.

Gerekli Belgeler:

1- Özgeçmiş

2- Başvuru formu

3- Niyet Mektubu (Niçin SASAM’da ve ilgili çalışma masa(lar)ında staj yapılmak istendiğini belirtir)

4- Fotoğraf

Çeşitli Hususlar

SASAM, yukarıda zikredilen hususların tamamını veya bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.

Staj Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

Sahipkıran Akademi Hakkında

Sahipkıran AKADEMİ; üniversite öğrencilerine çalışmalarını yayınlayabilecekleri bir platform sağlamak ve öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak üzere, Merkezimiz çatısı altında yeni oluşturulmuş bir yapıdır. “Türkiye’nin geleceğinin mimarları, Sahipkıran’da buluşuyor!” sloganı ile gayretli ve üretken üniversitelileri, çalışmalarını bu platformda paylaşmaya ve SASAM’ın etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz. Sahipkıran AKADEMİ üyeliği, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Üye olan öğrenciler, istedikleri zaman üyelikten çıkabilmektedirler. Üye olmak veya üyelikten çıkmak için bilgi@sahipkiran.org adresine, talebinize ilişkin e-posta göndermeniz yeterlidir. Talebiniz, en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

Yorumlar (3)

  1. […] Esma SEZGİN – SASAM Stajyeri Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4. Sınıf […]

  2. […] SASAM Stajyeri – Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi […]

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: