Twitter Facebook Linkedin Youtube

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ

Emre YILMAN: (Ahi Evran Üniversitesi) 2008’de 50. Y?l Chrysler ?lkokulundan mezun oldu. Ayn? y?l ba?lad???, Türkçe-Matematik alan?nda e?itim gördü?ü Gebze Lisesi’ni ise 2011’de tamamlad?. ?u an 2012 y?l?nda ba?lad??? Ahi Evran Üniversitesi Uluslararas? ?li?kiler Bölümüne devam etmektedir. Ahi Evran Üniversitesi’nde Uluslararas? ?li?kiler Bölümüne özgü konularda faaliyet göstermekte olan Yeni Dünya Toplulu?u Ba?kanl???n? yürütmekte ve Akademik perspektif dergisinde üniversite temsilcili?i yapmaktad?r. 21. Yüzy?l Türkiye Enstitüsünde Staj program?na kat?lm??t?r.

* Sahipk?ran AKADEM? sayfas?na geri dönmek için t?klay?n?z.

Sahipkıran Akademi Hakkında

Sahipkıran AKADEMİ; üniversite öğrencilerine çalışmalarını yayınlayabilecekleri bir platform sağlamak ve öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak üzere, Merkezimiz çatısı altında yeni oluşturulmuş bir yapıdır. “Türkiye’nin geleceğinin mimarları, Sahipkıran’da buluşuyor!” sloganı ile gayretli ve üretken üniversitelileri, çalışmalarını bu platformda paylaşmaya ve SASAM’ın etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz. Sahipkıran AKADEMİ üyeliği, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Üye olan öğrenciler, istedikleri zaman üyelikten çıkabilmektedirler. Üye olmak veya üyelikten çıkmak için bilgi@sahipkiran.org adresine, talebinize ilişkin e-posta göndermeniz yeterlidir. Talebiniz, en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: