Twitter Facebook Linkedin Youtube

İSRAİL’İN GAZZE’YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARI KINIYORUZ!

Üç ?srailli genci öldürenleri, bunu bahane ederek Do?u Kudüs’te bir Filistinli genci kaç?r?p öldürenleri ve yine bunu bahane ederek Gazze’ye sald?r? düzenleyen ve Müslümanlar?n kutsal ay? Ramazan’da suçsuz yere onlarca (yüzlerce olmas?ndan endi?e ediyoruz!) sivilin ölmesine, yüzlercesinin yaralanmas?na, yüzlercesinin de evsiz kalmas?na neden olan ?srail’i, ?srail’e ses ç?kar(a)mayan ba?ta Müslüman ülke yönetimleri olmak üzere tüm ülke yönetimlerini ?iddetle k?n?yoruz.

?srail’in her yapt???n?n yan?na kâr kalmas? durumunda, ?slam dünyas?nda ya?anan radikalle?menin daha da artaca??ndan ve bu radikalle?menin ba?ta Müslüman ülkeler olmak üzere tüm dünyada büyük travmalara neden olaca??ndan endi?e ediyor, tüm yetkilileri bu konuda uyar?yoruz.

.

Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi – SASAM

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: