Twitter Facebook Linkedin Youtube

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ BAŞKANI SN.İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT’İ ZİYARET ETTİK

SASAM’?n Bal?kesirli Uzmanlar?, kendisi de Bal?kesirli (Burhaniye) olan Yarg?tay 13. Ceza Dairesi Ba?kan? Say?n ?smail Rü?tü C?R?T’i makam?nda ziyaret ettiler. Say?n C?R?T’e Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi hakk?nda bilgi vererek, SASAM Hukuk Masas?n?n “yarg?daki son geli?meler ve yarg?n?n sorunlar?” üzerine adli tatil sonras? düzenleyece?i bir söyle?iye kat?l?m? için kendisinden söz ald?lar.

Yo?un gündemi aras?nda SASAM’a zaman ay?ran Say?n C?R?T’e te?ekkürlerimizi iletiyoruz.

20140708_102513

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: