Twitter Facebook Linkedin Youtube

HAVAİ’DEN SASAM’A ZİYARET

Havai Parlamentosu’nda Senatör Dan??man? olarak görev yapan ve bir tak?m ziyaretler yapmak üzere Türkiye’de bulunan Say?n Colleen TERAMAE, SASAM hakk?nda bilgi almak üzere SASAM Ba?kan? Süleyman ERDEM’i ziyaret etti. SASAM Kamu Maliyesi Masas? Koordinatörünün de haz?r bulundu?u görü?mede, SASAM’?n faaliyetleri ve Havai’deki yasama süreçleri hakk?nda bilgi al??veri?inde bulunuldu.

20140625_172309

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: