Twitter Facebook Linkedin Youtube

PANELE DAVET: FİLİSTİN VE MISIR’DA YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Merkezimizin düzenledi?i ?slam Dünyas?nda Ya?anan ?nsan Haklar? ?hlalleri Paneller Serisi’nin ikincisi, “Filistin ve M?s?r’da Ya?anan ?nsan Haklar? ?hlalleri” konulu Panel ile devam ediyor. 10 Haziran saat 18.00’de HAK-?? Konfederasyonu Konferans Salonunda, Filistinli Ara?t?rmac? Yazar Say?n Moin Naim ve Stratejik Dü?ünce Enstitüsü (SDE) Ba?kan Yard?mc?s? Say?n Doç.Dr. Mehmet ?AH?N’in panelist olarak kat?l?mlar?yla gerçekle?tirilecek Panelimize, konuya duyarl? tüm halk?m?z davetlidir.

Paneller Serisinin ilki, 15 May?s tarihinde “Do?u Türkistan ve Türkmeneli’nde Ya?anan ?nsan Haklar? ?hlalleri” ba?l???yla Türkiye Haber-?? Sendikas? Konferans Salonunda gerçekle?tirilmi?ti (Panelle ilgili haber için t?klay?n?z).  Paneli izlemek için t?klay?n?z.

panel filistin son

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: