Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Kuruldu?u tarihten bugüne h?zl? bir geli?me ve ilerleme kaydeden Merkezimiz, her önemli ad?m öncesinde isti?areye önem vererek bugünlere geldi. Bu kapsamda Merkezimizin son isti?are toplant?s?, kat?labilen Uzmanlar?m?z?n fiziki, kat?lamayan Uzmanlar?m?z?n ise sanal ortamdaki görü? ve önerileri ile gerçekle?ti.

Bu vesileyle Derne?imizin Tüzü?ündeki amaçlar? gerçekle?tirmeye yönelik çal??malar?m?z? azimle sürdürmeye kararl? oldu?umuzu bildirir, kamuoyunu sayg?yla selamlar?z.

.

Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi – SASAM

 10285177_10152258035592880_3335124864567925029_o

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: