Twitter Facebook Linkedin Youtube

İHH ANKARA’YI ZİYARET ETTİK

SASAM olarak, ?HH Ankara’y? ziyaret ederek ?HH Ankara Yönetim Kurulu Ba?kan? Sn. Mustafa S?NAN ile faydal? bir görü?me gerçekle?tirdik. Görü?mede Say?n S?NAN, ?HH ve faaliyetleri hakk?nda detayl? bilgiler verdi. ?HH’n?n iç siyasetten ba??ms?z bir ?ekilde insani diplomasi faaliyetleri ve dolay?s?yla global bir siyaset güttü?ünü ifade eden Say?n S?NAN, son dönemde ?HH’ya dair bas?na yans?yan haberler ve iddialara ili?kin kendisine yöneltti?imiz sorular? da samimiyetle cevaplad?. Görü?mede Mavi Marmara hadisesi, Filistin ve özellikle de Gazze’deki insani durumlar hakk?nda da görü? al??veri?inde bulunuldu.

Misafirperverlikleri ve bize vakit ay?rd?klar? için ?HH Ankara’ya ve Say?n S?NAN’a te?ekkürlerimizi iletiyoruz.

20140525_162316

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: