Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM, DÜNYA TÜRK FORUMU’NA MÜZAKERECİ OLARAK KATILIYOR

Türk Asya Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi (TASAM), Türk Dünyas? ve diasporalar?n?n altm??a yak?n ülkedeki akademisyen, devlet adam?, diplomat, gazeteci, sivil toplum, dü?ünce ve kanaat önderlerini, Edirne’de gerçekle?tirece?i büyük organizasyonla bir araya getiriyor.

Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi (SASAM) Yurtd??? Türkler Masas?’n?n da müzakereci olarak kat?laca?? 3. Dünya Türk Forumu, aralar?nda Sa?l?k Bakan? Mehmet Müezzino?lu, Irak Cumhuriyeti Ula?t?rma ve Enformasyon Bakan? Dr. Torhan Al Mufti, Tataristan Özerk Cumhuriyeti Kültür Bakan? Ayrat Sibagatullin, Makedonya Devlet Bakan? Hadi Nezir, Cumhurba?kanl??? Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa ?sen, Edirne Valisi Hasan Duruer, Eski?ehir 2013 Türk Dünyas? Kültür Ba?kenti TDKB Ajans? Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Eski?ehir Valisi Güngör Azmi Tuna, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Halil Ak?nc?, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kasseinov, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Yunus Emre Enstitüsü Ba?kan? Prof. Dr. Hayati Develi, Azerbaycan Milletvekillleri Prof. Dr. Musa Gas?ml? ve Doç. Dr. Ganire Pa?ayeva, ?sviçre Basel Kanton Parlamentosu Milletvekili Hasan Kanber, TBMM Milletvekili Dr. Sinan O?an, Belçika Parlamentosu Senatörü Fatma Pehlivan, K?rg?zistan Parlamentosu Milletvekili Joomart Saparbayev, Kazakistan Parlamentosu Senatörü Sarsenbay Ensegenov , Yunanistan Parlamentosu Milletvekili Ahmet Hac?osman, K?rg?zistan Kültür ve Turizm Bakan Yard?mc?s? Maksat Chakiyev, Azerbaycan Diaspora Bakanl??? Müste?ar? Neriman Kurbanov, TÜRSAB Ba?kan? Ba?aran Ulusoy, DE?K Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalç?nta?, Hollanda Türkevi Ara?t?rmalar Merkezi Ba?kan? Drs. Veyis Güngör, KKTC Eski Ba?bakan? Hakk? Atun, Devlet Eski Bakan? Prof. Dr. Ahat Andican, Çek Cumhuriyeti Az?nl?klar ve ?nsan Haklar? Eski Bakan? Dr. Dzamila Stehlikova, Almanya Almanya Türk Toplumu Onursal Ba?kan? Prof. Dr. Hakk? Keskin, Danimarka Sosyal Demokrat Parti eski Milletvekili, Sosyal Komisyon Üyesi Hüseyin Araç, Gediz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyfullah Çevik ve TASAM Ba?kan? Süleyman ?ensoy’un yer ald??? di?er uluslararas? kurulu?, devlet ve sivil toplum temsilcilerinin de yo?un kat?l?mlar?yla gerçekle?tirilecek.

SASAM olarak TASAM’a ba?ar?lar diliyoruz. Kurultay ile detayl? bilgiye, a?a??daki linkten ula??labilir:
http://www.tasam.org/tr-TR/Icerik/5263/turk_dunyasi_ve_diasporasi_edirnede

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: