Twitter Facebook Linkedin Youtube

SOMA FACİASI İÇİN TAZİYE MESAJI

Soma’da ya?anan ve milletçe yüreklerimizi da?layan elim kazada hayat?n? kaybeden i?çilerimize Yüce Allah’tan rahmet, yak?nlar?na ba?sa?l???, yaral? i?çilerimize de acil ?ifalar diliyoruz.

Bu ya?ananlar?n art?k son olmas?n?, benzeri elim kazalar?n ya?anmamas? için gerekli tedbirlerin al?nmas?n? arzu ediyor, aziz milletimize taziyelerimizi iletiyoruz.

.

Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi – SASAM

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: