Twitter Facebook Linkedin Youtube

SASAM HUKUK MASASI, YÜCEL ÇAKMAKLI FİLM ATÖLYESİNİ ZİYARET ETTİ

SASAM Hukuk Masası Koordinatörü Mesut Emre KARAKÖSE, Kayseri’nin Talas ilçesinde 150 y?ll?k bir konakta faaliyetlerini sürdüren Yücel Çakmakl? Film Atölyesini ziyaret ettiler. Ziyarette; 21-25 May?s tarihleri aras?nda Kayseri’de düzenlenecek olan 2. Uluslararası Kayseri Altın Çınar Film Festivalinin organizasyonuna ili?kin hukuki ve idari konular ele al?nd?. Bu tarz ve ölçekteki sanat faaliyetlerin, ?ehirlerin ve toplumlar?n kültürel hayat?na önemli katkılarına değinildi.

Ziyaratte ayr?ca,; Festival ve di?er kültürel aktiviteler kapsam?nda Merkezimiz ile Atölye aras?nda i?birli?i yap?lmas?na karar verildi. SASAM Hukuk Masas?n?, Yücel Çakmakl? Film Atölyesi ad?na Kerim Abanoz ve Akif Kaya misafir ettiler. Misafirperverlikleri için kendilerine te?ekkür ediyoruz.

Festivalle ilgili detayl? bilgiye; festivalin resmi internet adresinden ula??labilir.

IMG_4356IMG_4373

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: