Twitter Facebook Linkedin Youtube

İLK GENEL KURUL TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi  Derne?i’nin (SASAM-DER) ilk Genel Kurul Toplant?s?, 15 Nisan 2014 tarihinde gerçekle?tirildi. Merkezimizin bugüne kadarki faaliyetleri ve bundan sonra yap?lmas? planlanan faaliyetlerin isti?are edildi?i ve Dernek organlar?n?n belirlendi?i Genel Kurul, ba?ar?l? bir ?ekilde tamamland?.

Derne?imizin Tüzü?üne buradan, Derne?imize üyelik formuna ise buradan ula??labilir.

genel kurul-1 genel kurul-3

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: