Twitter Facebook Linkedin Youtube

SAYIN BÜLENT ORAKOĞLU’NU KONUK ETTİK

Emekli Emniyet ?stihbarat Dairesi Ba?kan? Say?n Bülent ORAKO?LU’nu konuk ettik. 17 Aral?k sonras? ya?anan süreci, 28 ?ubat dönemindeki tecrübeleri ?????nda de?erlendiren Say?n ORAKO?LU ile çok yararl? bir söyle?i gerçekle?tirdik. Bize zaman ay?rd??? ve tecrübelerini payla?t??? için te?ekkürlerimizi sunuyoruz.

20140325_195737 20140325_195819

20140325_215409

 

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: