Twitter Facebook Linkedin Youtube

KIRGIZİSTAN MANAS ÜNİVERSİTESİ İLE SASAM ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında, akademik işbirliğine yönelik bir protokol imzalandı.

Manas Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Sebahattin BALCI, Rektör Vekili Sayın Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAYEV ve SASAM Başkanı Sayın Süleyman ERDEM tarafından imzalanan Protokol ile;

  • SASAM ileManas Üniversitesi arasında staj eğitimi,
  • Orta Asya odaklı ortak projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi,
  • Bilimsel, sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerde ortaklaşa hareket edilmesi,
  • Kırgızca, Çince ve Rusça eğitim-öğretim programına eleman ve doküman desteği sağlanması,
  • Tarafların sosyal tesis imkânlarından yararlanılması,
  • Uluslararası ilişkiler ve işbirliği imkânlarından yararlanmak için birlikte hareket edilmesi,
  • SASAM bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Masası ve Yurtdışı Türkler Masası ile Kırgızistan-Türkiye Manas üniversitesi bünyesinde kurulan Orta Asya Araştırmaları Merkezi (ORASAM) arasında Orta Asya ve çevresiyle ilgili araştırma ve akademik etkinliklerde işbirliği yapılması ve tecrübe paylaşılmasına ilişkin hususlar düzenlendi.

Protokol metni için tıklayınız.

20140121_173317

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: