Twitter Facebook Linkedin Youtube

SAYIN ÖZCAN YENİÇERİ’Yİ KONUK ETTİK

Sayın Prof.Dr. Özcan YENİÇERİ’yi konuk ettik. Kendisiyle, kendimizi daha iyi nasıl yetiştirebileceğimiz ve güncel konular üzerine çok faydalı bir söyleşi gerçekleştirdik. Teşvik edici ve yol gösterici söyleşisi için kendisine teşekkürlerimizi, bu platformdan bir kez daha sunuyoruz.

Söyleşiden bazı notları, aşağıda okuyucularımızın istifadelerine sunuyoruz.

20131202_201037

20131202_201115

DSC_0075

Söyleşiden bazı notlar:

Başarı için gerekenler: İnat, ısrar ve istikrar…

Yenilgi yoktur, zaferin ertelenmesi vardır!

Hayatınızı disipline edin ve kendinize amaçlar belirleyin.

Normallik, en büyük anormalliktir. Ne kadar çok norma karşı çıkarsanız, o kadar özgürleşirsiniz.

Meramınızı daha güzel anlatabilmek için; anlatabilecek düzeyde en az 5 fıkra, 5 ayet-i kerime, 5 Hadis-i Şerif, 5 atasözü, 5 şiir, 5 hayat hikayesi bilmek lazım.

Halk, güçlünün etrafında kümelenir. Gücünüzü kaybettiğiniz andan itibaren etrafınızdakilerin gerçek kimlikleri ortaya çıkar. O zaman görürsünüz ki etrafınızdakilerin %80’i menfaat için yanınızda imiş.

Günümüzde herşey çıkara dayalı. Tebessüm etmek bile çıkara binaen yapılıyor.

İnsanların %51’i çıkarlarına göre hareket eder. İdeallerine göre hareket edenlerin oranı %15’tir.

Bernard Lewis’in “İslâm yapısal olarak kuralsız şiddetin -yâni terörün- bir parçasıdır. Terörün kaynağı Müslümanlar değil, bizzat İslâm’ın kendisidir” yorumu üzerine Batılı güçler, geleneksel İslam’da yapısal değişiklikler yapılmasına yönelik politikalar geliştirdiler. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) ve Ilımlı İslam, bu bağlamda oluşturulan politikalardır. Bu projeler, İslam’ı dizayn etme ve küresel ihtiyaçlara uygun hale getirme projeleridir.

Arap Baharı, İslam Dünyasını atomize etme (parçalama) projesidir.

Büyük güçlerin tarafı olmaz, çıkarı olur.

İnsanımız çok kalıpçı. “Ya herru, ya merru!” şeklinde yaklaşıyor meselelere. Ama marifet, leşin içinde (güzel) dişi görebilmektir.

Organizasyon ve koordinasyon, başarı için çok önemli iki unsurdur. Organize azınlıklar, organize olmayan çoğunluklara hükmeder.

Dünya dâhilerinin fikirlerini edinmek lazım. Bunun için de temel kitapların okunması gerekir.

İlk aşamada Okunması Gereken Fikir Kitapları
1. Niçin Milletleşme Orhan Türkdoğan
2. Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler Orhan Türkdoğan
3. Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri İbrahim Kafesoğlu
4. Hangi Batı Atilla İlhan
5. Modern Alman Oryantalizmi Tamer/Andrea Bacınoğlu
6. Türk Kültürü ve Milliyetçilik Erol Güngör
7. Yirminci Asrın Manası Kenneth Boulding
8. Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak Erol Güngör
9. Bir Facianın Hikayesi Cemil Meriç
10. Sosyoloji Notları ve Konferansları Cemil Meriç
11. İnsan Denen Mechul Alexis Carrel
12. Şok Alvin Toffler
13. İdeal ve İdeoloji Remzi Oğuz Arık
14. Amerika Meydan Okuyor J.J. Servan Schereıber
15. Nesillerin Ruhu Mehmet Kaplan
16. Büyük Türkiye Rüyası Mehmet Kaplan
17. Cemiyet M. Maclver
18. Işık Doğudan Gelir Cemil Meriç
19. Bir Dünyanın Eşiğinde Cemil Meriç
20. Kültürden İrfana Cemil Meriç
21. Umrandan Uygarlığa Cemil Meriç
22. Sağlıklı Toplum Erich Fromm
23. Beyin Yıkama J. A. C. Brown
24. İktidar Seçkinleri Charles Wright Mills
25. Kesin İnançlar Eric Hoffer
26. Değişim Sancısı Eric Hoffer
27. Evrensel Soygun Barnet ve Müller
28. Büyük Çöküş Zibigniev Brezenski
29. Enformatik Cehalet Nabi Avcı
30. Kültür Değişmeleri Mümtaz Turhan
31. Kölelik Yolu Hayek
32. Garplılaşmanın Neresindeyiz Mümtaz Turhan
33. Devlet ve Devlet Terbiyesi Nihat Sami Banarlı
34. Türk Tarihinde Meseleler Nihal Atsız
35. Yozlaşma ve Yabancılaşmaya İtirazlar Özcan Yeniçeri
36. Yeniden Türkleşmek Özcan Yeniçeri
37. AB/ABD/ÇUŞ Kıskacında Türkiye Özcan Yeniçeri
38. Yeniden Türk Milliyetçiliği Ümit Özdağ
39. Örtülü İstila ve Psikolojik Savaş Muzaffer Özdağ
40. Yatağına Kırgın Irmaklar A. Turan Alkan
41. İnsan ve İnsan Ötesi S. Ahmet Arvasi
42. Milliyet Duygusu Sadri Maksudi Arsal
43. Soyut Toplum Anton C. Zijderveld
44. Devlet Kuran İrade Emin Işık
45. Materyalizmin Türkiye’ye Girişi Mehmet Akgün
46. Karl Marx ve Sistemi Z. Fahri Fındıkoğlu
47. Marx’ın Yıkılışı Leopold Schwarzchild
48. Batının İki Yüzü M. Duverger
49. Bir Bunalım Çağında Toplum Felsf. P. A. Sorokin
50. Devlet Eflatun
51. Açık Toplum ve Düşmanları 1-2 K. Poopper
52. Politikada Şiddet Taha Akyol
53. İhtilal N. F. Kısakürek
54. Tarihin Sonu ve Son İnsan Francis Fukuyama
55. Dünya Meydan Okuyor J. J. Servan Scherebier
56. Amerika Meydan Okuyor J. J. Servan Scherebier
57. Alman Vakıfları ve Bergama Dosyası Necip Hablemitoğlu
58. Tarihi Maddeciliğe Reddiye Hilmi Ziya Ülken
59. Perestorika Gorbacov
60. Tekelci Kapitalizm Paul Svezy, Paul Baran
61. Sosyalist Planlamada Gelişmeler Korkut Boratav
62. Ludvig Feurbach ve Klasik Alman Fl. F. Engels
63. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı K. Marks
64. Emperyalizm Lenin
65. Komünis Manifestosunun Doğuşu Dirk J. Struik
66. Tarihin Sonu ve Son İnsan Francis Fukuyama
67. Milli Kimlik Anthony D. Smith
68. Küreselleşme Çağında Milliyetçilik Anthony D. Smith
69. Türklük Meseleleri İsmail Hami Danişmend
70. Türkleşmek İslamlaşmak ve Muasırlaşmak Ziya Gökalp
71. Türkçülügün Esasları Ziya Gökalp
72. Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri-1 Ziya Gökalp
73. Türk Modernleşmesi Şerif Mardin
74. Kapitalist Ötesi Toplum Peter F. Drucker
75. Özgürlük Yolu ve Hayek’in Sosyal Teorisi Atilla Yayla
76. Buhranlarımız Said Halim Paşa
77. Aydınların Afyonu Raymond Aron
78. İnsan Mühendisliği Nüvit Osman
79. Milliyetçilik Ülkücülük ve Aydınlar Necmettin Hacıeminoğlu
80. Avrupa Sola mı Kayıyor Raymond Aron
81. Haricilik ve Şia Taha Akyol
82. Millet ve Tarih Şuuru Hilmi Ziya Ülken
83. Başımıza Gelenler Mehmet Arif Bey
84. Bozgun
85. İstanbulun Doğu Yakasında Bitmeyen Oyun Peter Hopkirk
86. Tarihçe’i Zağra Vakası Zağra Müftüsü Raci Efendinin Hatıraları
87. Türkiye’de Geri Kalmışlığın Tarihi İsmail Cem
88. İstanbul Entrikaları Barry Rubin
89. Can Çekişen Türkiye Pierre Loti
90. Peygamberin Gölgesinde Son Türkler Fahrettin Kandemir
91. Yeni Osmanlılar Tarihi Ebuziyya Tevfik
92. Suyu Arayan Adam Şevket Süreyya Aydemir
93. İttihat ve Terakki Cemiyeti Kazim Karabekir
94. Doğu ve Batı Arasında İslam Aliya İzzet Begoviç
95. Esaret Yıllar Halil Ataman
96. Üç Devirde Bir Adam Fethi Okyar
97. Türk Tarihinde Meseleler Nihal Atsız
98. Kitlelerin İsyanı Ortega Y Gasset
99. Tarihi Maddeciliğe Reddiye Hilmi Ziya Ülken
100. Egzistansiyalist Felsefenin Beş Klasiği F. Magil
101. Din Nedir? Tolstoy
102. Demokrasi: Gerçek ve Hayal Noam Chomsky
103. Kuşatılanlar: İslam ve Batının Jeopolitiği Graham Fuller
104. Batı Tefekkürü ve İslam N. F. Kısakürek
105. İhtilal N. F. Kısakürek
106. Düşman Kazanma Sanatı Tarık Buğra
107. Bütün Yönüyle Hitabet Nejat Muallimoğlu
108. Karl Pooper’in Felsefesi Bryan Maggi
109. Stratejik Derinlik Ahmet Davutoğlu
110. Temellerin Duruşması Ahmet Kabaklı
111. Kilit M. N. Sepetçioğlu
112. Değişim Kültür ve Sosyal Çözülme Orhan Türkdoğan
113. Aydın Sınıfının Anatomisi Orhan Türkdoğan
114. Doğu Batı Sentezi Peyami Safa
115. Türkiye’de Sosyal Çözülme Tehlikeleri Amiran Kurtkan Bilgiseven
116. Direniş Sanatları J. C. Scott
117. Modernliğin Sosyolojisi Peter Vagner
118. İnsan ve Herkes Ortega Y. Gasset
101.Dündar Taşerin Büyük Türkiyesi Z.N (Dündar Taşer)
102.Biz Yevgeni Zamyetin
103. 1984 George Orwel
104. Gün Olur Asra Bedel Cengiz Aytmatov
105.Baykaldan Balkana Rahmankul Bardibay
106.Yüzyılların Kavşağında Nursultan Nazarbayev
107.İslam Kerimov Özbekistan
108.Yeni Türk Devletinin Öncüleri Yusuf Akçura
109.Sırat Köprüsü Sultan Galiyev Renad Muhammedi
110.Asyada Beş Türk Adil Hikmet Bey
111.Baykaldan Balkana Rahmankul Bardibeyev
112.Basmacılar Baymirza Hayıt
113.Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleler Tarihi Baymirza Hayıt
114. Milli Kurtuluş Savaşı 5 cilt, özellikle birinci cildi Doğan Avcıoğlu
115.Biz Kimiz Samuel Huntington
116.Pentagon’un Yeni Haritası 1-2 Thomas P.M. Barnett
117.Kürtçülük 1-2 Bilal Şimşir

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: