Twitter Facebook Linkedin Youtube

ANKET SONUÇLARI

Sitemizde halkımızın dikkatine sunduğumuz anket sorularının yanıtları, 30.11.2013 tarihi itibarıyla derlenerek genel eğilimler ortaya konmaya çalışılmıştır. Anketlerimiz, sosyal medya üzerinden duyurulmuş ve mümkün olduğunca farklı görüşlere eşit mesafede ulaşılmaya çalışılmıştır. Ancak yine de belli görüşten kişilerin daha fazla rağbet etme ihtimali bulunmaktadır. Sonuçların bu şekilde incelenmesi yerinde olacaktır.

Anket-1

“AK Parti ile Cemaat arasında yaşanan krizde sizce kim haklı?” sorusuna 497 kişi yanıt vermiş olup 342 oy ile %68’81’lik bir kitle Cemaati haklı bulmaktadır. 78 oy ile %15.69’luk bir kitle ise AK Partiyi haklı bulmaktadır. 44 oy ile % 8.85’lik bir kitle ise her ikisinin de haklı ve haksız yönlerinin bulunduğunu belirtmektedir. Anket-2

“Dershanelerin kapatılması konusundaki düşünceniz nedir?” sorusuna 486 kişi yanıt vermiştir. 254 oy ile % 52.26’lık bir kitle “Hiçbir zaman kapatılmamalıdır” şeklinde görüş bildirmiştir. 174 oy ile %35.8’lik kitle “yapısal sorunlar çözüldükten sonra kapatılmalıdır” şeklinde görüş bildirmiştir. 58 oy ile %11.93’lük bir kitle ise “hemen kapatılmalıdır” şeklinde görüş bildirmiştir. Bir önceki soru ile birlikte değerlendirildiğinde genel eğilimin dershanelerin kapatılmaması yönünde olduğu anlaşılmaktadır.

Anket-3

“Yerel Seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna toplam 409 kişi yanıt vermiştir. 170 oy ile %41.56’lık bir kitle “tercihim adaylara göre değişebilir” şeklinde görüş açıklarken 128 oy ile %31.3’lük bir kitle “genel seçimde oy vermediği bir partiye oy vereceğini” ifade etmektedir. 111 oy ile %27.14’lük bir kitle ise “genel seçimde oy verdiği partiye oy vereceğini” belirtmiştir. Adaylara göre tercihinin değişeceğini söyleyen kitlenin %40’a ulaşması, partilerin aday belirlerken çok hassas olmalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Ayrıca %30’luk bir kitlenin genel seçimde oy vermediği bir partiyi tercih edeceğini söylemesi, son seçimlerden sonra seçmenin görüşlerinde önemli değişiklikler olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli bulunmaktadır.

Anket-4

Parti tercihinin belirlenmeye çalıştığı benzer diğer bir soru: “Yerel seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?” şeklindedir. Bu soruya 423 kişi yanıt vermiştir. Bir önceki ankete göre düşüş göstermekle birlikte yine de önemli bir oranda, 107 oyla %25.3’lük bir kitle “adaylara göre tercihim değişecek” demektedir.82 oy ile %19.39’luk bir kitle AK Partiye oy vereceğini ifade etmektedir. 64 oy ile %15.13’lik bir kitle kararsızım demektedir. 56’şar kişilik oylarla 13.24’lük kitleler MHP ve BBP’ye oy vereceğini ifade etmektedir. BBP’nin %15’lik bir oranda tercih edilmesi, önceki sorularda ortaya çıkan seçmen tercihlerinde değişiklik işaretlerinin bir göstergesi olması açısından önemli bulunmaktadır. Bu sorudan da tercihlerin ağırlıklı olarak partiden ziyade adaylara göre değişeceği görülmektedir.

Anket-5

“Açılım sürecinin başarılı yürüdüğünü düşünüyor musunuz?” sorusuna 601 kişi yanıt vermiştir. 328 oy ile %54.58’lik bir kitle “hayır” yanıtını vermiştir.180 oyla 29.95’lik bir kitle “evet” yanıtını vermiştir. 93 oyla %15.47’lik bir kitle ise “kararsızım” demektedir. Genel eğilimin açılım sürecine olumlu bakmadığı yönünde olduğu anlaşılmaktadır.

Anket-6

“Türkiye’nin Başkanlık Sistemine geçmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna 592 kişi yanıt vermiştir.306 oy ile %51.69’luk kitle “Sakıncalı buluyorum/Desteklemiyorum” demektedir.218 oy ile 36.82’lik bir kitle “olumlu buluyorum/destekliyorum” demektedir.68 oy ile 11.49’luk bir kitle fikrim yok demektedir.Genel eğilimin Başkanlık sistemine mesafeli olduğu anlaşılmaktadır.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: