Twitter Facebook Linkedin Youtube

GEZİ PARKI OLAYLARINA İLİŞKİN ANKET SONUÇLARI

?u an itibariyle 236 ki?inin  kat?ld??? anketimizin sonuçlar? için t?klay?n?z: ANKET SONUÇLARI

Gezi Park? olaylar?na ili?kin anketimizin sonuçlar?n? zaman zaman güncelleyerek buradan sizlere duyuraca??z. Anketimize kat?lmak için t?klay?n?z.

Not: Anketin 9’uncu sorusunda  “Daha önce de dü?ünmüyordum, ?imdi de dü?ünmüyorum” ??kk? sehven yer almam??t?r.  Farketildi?inde anket linki da??t?lm?? ve epey de kat?l?m olmu? oldu?undan, düzeltme yap?lamam??t?r. Soruya verilen cevaplar yorumlan?rken; “Daha önce dü?ünüyordum ama art?k ihtiyaç oldu?unu dü?ünmüyorum” cevab?n?n “Daha önce de dü?ünmüyordum, ?imdi de dü?ünmüyorum” cevab?n? da kapsad??? dü?ünülebilir. Hatadan dolay? özür dileriz.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

Yorum Ekleyebilirsiniz


%d blogcu bunu beğendi: