Twitter Facebook Linkedin Youtube
Anasayfa » KADROMUZ

KADROMUZ

Süleyman ERDEM: (Ankara) Balıkesir doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden lisans, Harvard Üniversitesi Kamu Politikaları Bölümünden yüksek lisans derecesi almıştır. Radikalleşme ve terör üzerine çalışmalar yapmaktadır. “Cihatçılar; El Kaide ve IŞİD’e Katılanların Hikayesi” isimli yayınlanmış bir kitabı bulunmaktadır.

Cesurhan TAŞ: (Ankara) 1974 Anamur doğumludur. ODTÜ İ.İ.B.F, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. İngilizce, Arapça ve Rusça bilmektedir. Devlet yapısı, kamu yönetimi, mali yönetim, kalkınma ekonomisi, bölgesel kalkınma ve kamu hukuku alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Yörük ve Türkmen kültürü üzerine de araştırma ve inceleme çalışmaları yapmaktadır.

Rasim BOZBUĞA: (Ankara) 1976 Niğde doğumludur. Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi Doktora öğrencisidir.

Faruk DUMAN: (İstanbul) İnş.Yük. Mühendisi. Balıkesir doğumludur. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Proje ve Yapım Yönetimi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi almıştır. Doktora çalışmalarına Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ nde Şehir ve Bölge Planlama alanında devam etmektedir. Aynı zamanda özel sektörün önde gelen bir gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk ve tek 5 fonksiyonlu karma kullanım projesinde 2007 yılından bu yana proje yönetimi yapmaktadır.

Mesut Emre KARAKÖSE: (Ankara) 1981 Kayseri doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden lisans, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anayasa Hukuku Anabilim dalından yüksek lisans derecesi almıştır. 6 ay süreyle İngiltere’de devlet teşkilatı, temel hak ve hürriyetler, sivil toplum kuruluşları hakkında araştırmalar yapmıştır. Anayasa Hukuku alanında yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır. Halen Hacettepe Üniversitesinde Kamu Hukuku Doktora çalışmasına devam etmektedir.

Op.Dr.İsmail SERT: (Denizli) 1981 Balıkesir doğumludur. Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde Tıp eğitimi sonrası, Genel Cerrahi ihtisasını İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi, İ.İBF, Kamu Yönetimi bölümü mezunudur. İsviçre, Cenevre Üniversitesi’nde pankreas adacık hücre nakli ve böbrek nakli konularında 6 ay süreyle eğitim almıştır. İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Aktif olarak genel cerrahi hekimi olarak çalışmaktadır. Sağlık politikası, sağlık kurumlar işletmeciliği, sağlıkta kalite ve verimlilik konularında inceleme ve çalışmalar yapmaktadır.

İsmail DOĞRU: (Ankara) 1981 Balıkesir doğumludur. Balıkesir Üniversitesi Erdek MYO Mahalli İdareler Bölümü Önlisans, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Lisans ve Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F Kamu Yönetimi Bölümünde Büyükşehir Belediyeleri ve Yeni Büyükşehir Kanununun Sisteme Etkileri çalışmasıyla Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi- Siyaset İlişkileri, Devlet Teşkilatı, Parlamento-Sivil Toplum ilişkileri, Yerel Yönetimler, Halkla ilişkiler konularında çalışmalar yapan DOĞRU, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Fatih TOPSAK: (Ankara) Bursa doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden lisans, Muhasebe ve Finansman anabilim dalından yüksek lisans derecesi almıştır. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Sosyal Politika alanında doktora çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma hayatı, işsizlik ve istihdam, iş hukuku, sosyal güvenlik gibi sosyal politika alanlarında çalışmalar yapmakta ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Zafer TEKİN: (Ankara) 1976 Eskişehir doğumludur. Selçuk Üniversitesi Adalet Yüksek Okulu (Önlisans) ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü (Lisans) bölümlerinden mezun olmuştur. Türkiye hukuk sistemi, halkla ilişkiler ve Türkiye’nin siyasi tarihi alanında çalışmalar yapan TEKİN, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Niyazi Okan ÇELEBİ: (İstanbul) 1985 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden lisans, Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. İran İslam Devriminde İngiltere, Fransa ve Sovyet Rusya’nın rolü konusunda tez hazırladı. Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir. Ortadoğu-Batı siyaseti, Ortadoğu Tarihi ve özellikle İran dış siyaseti üzerine çalışmalar yapmakta ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mahmut ÇOBANOĞLU: (İstanbul) İnşaat Mühendisi. 1977 İstanbul doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunudur. İnşaat, havuz ve otomotiv işleri üzerine kendisinin kurduğu şirketleri vardır. İstanbul Ticaret Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası üyesi olup, bu Odaların yönetim kurulu üyeliklerine adaydır.

Yrd.Doç.Dr. Ziya ABBAS: (Ankara) 1977 yılında Irak’ın Türkmen ilçelerinden Telafer’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Telafer’de okuduktan sonra Musul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Aynı bölümde Yakınçağ ve Yeniçağ Tarihi Bilim Dalında yüksek lisansa başladı “Fatih Sultan Mehmet Devrinde Osmanlı Devleti 1451-1481 (Politik Çalışma)” adlı çalışma ve üstün başarıyla yüksek lisans derecesini aldı. Daha sonra Türkiye’ye gelen Abbas, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler Bölümünde Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu çok önemli bir konu olan Şiilik çalışmaları üzerinde yoğunlaşarak “Irak’ta Şii Merciliğinin Siyasi Rolü” adlı bir çalışmaya imza atarak Doktora derecesini aldı. Halen Ortadoğu üzerinde çalışmalarına devam eden ABBAS’ın bu bağlamda hem Arapça hem de Türkçe çok sayıda çalışması bulunmaktadır.

Ayben OKKALI: (Strazburg/Fransa) Burdur doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Daha önce Amsterdam, Saraybosna ve Varşova şehirlerinde uluslararası programlarda yer almış, Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği Ofisi’nde yarı zamanlı olarak çalışmıştır. Halen Fransa’nın Strazburg şehrinde bir değişim programı kapsamında çalışmalar yürütmektedir. İyi derecede İngilizce bilmekte ve Fransızca öğrenmektedir.

Mahmut CAN: (Ankara) Gaziantep doğumludur. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü mezunudur. Halen Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Muhasebe Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Dr.Hüseyin Emin SERT: (İstanbul) Ordu-Perşembe doğumludur. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Temel İslam Bilimleri-Tefsir sahasında “Kur’ân-ı Kerim Işığında İnsan Tipleri ve Davranışları” isimli teziyle doktora derecesi aldı. 2007’de Bosna-Hersek, Mekke-Medine, 2009’da İngiltere, Hollanda, Belçika, Almanya ve Kuzey Irak’ta “İnsani ve Sosyal Gelişim” altyapı çalışmalarında bulundu. İngilizce ve Arapça’yı bilişim ve iletişim dili olarak kullanıp, uluslararası hizmet kabiliyetini artırdı. Halen, www.insgem.com vasıtasıyla İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi patent sahibi olarak bu anlayışı kamu, eğitim camiası, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası marifeti ile sağlıklı bir zeminde faaliyete geçirmeyi hedeflemektedir.

Ercan AVCI: (Kayseri) 1984 yılında Amasya’da doğmuştur. Ortaokul ve lise yıllarında birçok okul dergisi çıkarmış (Labirent, Doruk, Hasat) ve okul öğrenci temsilciliği görevinde bulunmuştur. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış, üniversite öğrenimi döneminde A. Ü. H. F. Stratejik Araştırma Topluluğu’nu kurarak uzun süre başkanlığını yürütmüş, bu kuruluş çatısı altında hukuk, uluslararası ilişkiler ve insan kakları konularında seminer, konferans, panel türü bir birçok etkinlik düzenlemiş, bir kısmına da konuşmacı olarak katılmıştır. Stratejik Bakış adlı yarı-akademik dergiyi çıkarmış ve derginin imtiyaz sahipliğini yapmış ayrıca Çorum Hâkimiyet Gazetesi’nde kısa süreli köşe yazarlığında bulunmuştur. Basmakalıp Kültürler temalı uluslararası AB Projesi kapsamında Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gitmiş, birçok ülkeden gelen katılımcılarla atölye çalışmaları, kısa film çekimleri gibi etkinliklerde bulunmuştur. Halen, Vizyon Hukuk&Danışmanlık adlı hukuk bürosunun ceza departmanının başında görev yapmaktadır. Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku dalında yüksek lisans yapmakta olup, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Ebuzer VİCDAN: (Ankara) 1988 Ankara doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi (Alaşehir M.Y.O) Tarımsal Laboratuvar (2008) ve Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümlerinden (2012) mezun oldu. Halen Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde İşletme Bölümünde (MBA) yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Temel düzeyde Arapça ve İngilizce, Orta düzeyde Osmanlıca bilmektedir. Tarımsal konular hakkında araştırma ve çalışmalar yapmaktadır. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği, Organik Tarım, Global G.A.P (Good Agricultural Practices – İyi Tarım Uygulamaları) konularında eğitimlere katılmıştır.

Yunus Emre İLKORKOR: (Ankara) Çorum doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden lisans, Washington DC ‘de bulunan American Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden yüksek lisans derecesi almıştır. Halen Ankara Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler Bölümünde Afrika Çalışmaları yüksek lisans programına devam etmektedir. İyi derecede ingilizce bilmekte olup Fransızca okur-yazarlığı bulunmaktadır. Daha İyi Düzenleme, Düzenleyici Reform, Kamu Politikaları, Uluslararası Kalkınma, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modelleri, Afrika ve Pasifik Asya ilgi duyduğu alanlardır.

Ahmet Ferruh ÖNCÜ: (Londra/İngiltere) Afyon doğumludur. İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde okudu. 2007 yılından beri İngiltere’de yaşamakta ve ticaretle iştigal etmekte, ayrıca İngiltere’de yaşayan Türk toplumu adına yapılan sosyal organizasyonlarda aktif rol almaktadır. Pazarlama, Kamu Diplomasisi ve Uluslararası İlişkiler konularına ilgi duymakta, Eurovizyon.com haber sitesinde yazıları yayınlanmaktadır.

Mustafa ÇETİN: (Ankara) Balıkesir (Sındırgı) doğumludur. Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Orman Mühendisi ve aynı üniversitede Yüksek Lisansı bitirerek Orman Yüksek Mühendisi unvanını almıştır. “Doğa Hakkında Bir şeyler” temasını işleyen www.cetinadam.com ve Sındırgı hakkında popüler kültür sayfası www.sindirgida.com web sayfalarının editörlüğünü yürütmektedir. ‘Hatıraları, Tarihi, Kültürü ve Tabiatıyla Sındırgı’ hakkında bir kitap çalışması vardır.

Prof.Dr.Recep RECEBOV: (Türkmenistan) 1961 Türkmenistan doğumludur. İlk, orta, lise ve lisans eğitimlerini Türkmenistan’da tamamladı. Hem eğitim psikolojisi hem de Rus dili mütercim/tercümanlığı üzerinde lisans eğitimi gördü. Rusya’da Kazan Devlet Üniversitesinde patopsikoloji ve Türkiye’de Ankara Üniversitesi DTCF’de sosyal psikoloji üzerine doktora yaptı. Doçentlik ve profesörlük derecelerini Rusya’da kazandı. Halen Karabük Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulunda akademik çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir. Patopsikoloji ve sosyal psikoloji üzerine yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır. Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri üzerine analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. Türkçe, Rusça ve Türkmence bilmektedir.

Atilla ARABACI: (Kırgızistan) 1980 Bolu doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdikten sonra Ankara’da özel dershanelerde öğretmenlik yapmıştır. 2002 yılından 2010 yılına kadar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Düzce Lisesi ve Düzce Anadolu Öğretmen Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği görevinde bulunmuştur. 2010 yılından bu yana Kırgızistan Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğine bağlı Bişkek Türkiye Türkçesi Eğitim Öğretim Merkezi’nde Türkçe öğretmenliği görevini sürdürmektedir. Türkoloji Bölümü yüksek lisans mezunu olup iyi derecede Kırgızca bilmektedir.

Mehmet TAŞ: (Kahramanmaraş) 1976 yılında Mersin ilinin Anamur ilçesinde doğdu. İlkokulu burada bulunan Akyaka ilkokulunda, ortaokulu Tekeli Kasabasında bulunan Akyaka Ortaokulunda, Liseyi Anamur Lisesinde okudu. 1994 yılında liseden mezun olup üniversite sınavını kazanarak Atatürk Üniversitesi, Erzincan Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümüne girdi ve buradan 1998 yılında mezun oldu ve aynı yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sosyal Bilgiler öğretmeni olarak atandı. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini de başarıyla bitirdi. Erzincan Eğitim Fakültesi Tarih bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen Milli Eğitim Bakanlığı emrinde Tarih öğretmeni olarak çalışmakta, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora çalışmasını sürdürmektedir. İngilizce bilmektedir.

Rıza SUNGUR: (Ankara) 1990 Tarsus doğumludur. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezinde yüksek lisans çalışmaları yürütmektedir. İngilizce, Portekizce ve İspanyolca dillerine hâkimdir. Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Latin Amerika Çalışmaları alanında araştırma ve çalışmalarda bulunmaktadır.

Fatih KOCAOĞLU: (Ankara) Bilkent Üniversitesi’nde Mühendislik ve Felsefe, Boğaziçi Üniversitesinde İktisat, Beijing Yuan Daxue’de Çin Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı. Tekstil, Perakendecilik ve Un Fabrikası işletmeciliği tecrübeleri de bulunan Fatih KOCAOĞLU şuanda Gazi Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Araştırma Görevlisi olarak bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmaları arasında jeopolitik, ekonomi-politik, genel tarih ve tarih felsefesi bulunmaktadır.

Ümit ALTAY: Mülki idare Amiri. 1977 Çanakkale doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunudur. Gazi Üniversitesi’nde Kentleşme ve Çevre Sorunları dalında yüksek lisansa devam etmektedir. İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda, 2010-2014 Stratejik Planı’nın hazırlanması, Kamuda Stratejik Yönetim ve Planlama üzerine çalışmıştır. İngiliz idare Sistemini incelemek üzere 1 yıl süreyle University of Reading’te çalışmalar yapmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Nadir ÇİMENOVA: (Ankara) Amasya Gümüşhacıköy doğumludur. Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü ve Malatya İnönü Üniversitesi mezunudur. Halen Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda görev yapmaktadır.

Adnan DEMİREL: (Ankara) 1966 yılında Ankara ilinin Şereflikoçhisar ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Reklam ve Tanıtım hizmetleri üzerine çalışan bir firmanın sahibi ve yöneticisidir. Farklı sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Uluslararası Yerel Kültür Sanat Federasyonu Genel Başkanlığı ile Avrasya Eğitim ve Stratejik Araştırmalar Derneği (ASAD) Genel Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Bir yerel gazetede müstear isimle köşe yazıları yazan Demirel, Bürokrat Dergisi yayın kurulu üyesidir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Ömür KIZIL: (İzmir) 1988 yılı İzmir doğumludur. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, “Sosyal Bilgiler Öğretmenliği” Lisans programından 2010 yılında bölüm birinciliği ve fakülte ikinciliği dereceleriyle mezun olmuştur. 2015 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Sosyal Bilgiler Eğitimi” alanında Yüksek Lisans derecesi almıştır. Çok sayıda mesleki kurs ve seminere katılmış, aynı zamanda Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine yönelik mesleki seminerler vermiştir. 2010 yılından beri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik ve idarecilik yapmış olan KIZIL, meslek hayatına İzmir’de devam etmektedir. Türk Dünyası ülkeleri içerisinde Sosyal Bilgiler ve Tarih derslerinde ortak bir anlayışın gerekliliklerini ortaya koyarak, ilgili ülkelerdeki mevcut durumu analiz ettiği “Türkistan’dan Anadolu’ya Setleri Parçalamak” adlı telifli eseri, 2013 yılında Ankara’da basılmıştır. Kitabın konusuyla ilgili olarak TRT Ankara Radyosu’nda yayımlanan “İpek Yolunda” programına canlı yayın konuğu olarak katılmıştır. Eğit-politik, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türk Kültürü ve Türk Eğitim tarihi konularında akademik ve popüler dergilerde yayımlanmış ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş çok sayıda makale ve bildirileri bulunan KIZIL, bu alandaki çalışmalarına devam etmektedir. Orta düzeyde İngilizce, başlangıç düzeyinde Fransızca bilmektedir.

Şahin KESKİN: (Niğde) Niğde doğumludur. Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (2013) mezunudur. Yüksek lisans eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Birliği Anabilim Dalı’nda Avrupa Birliği programında  “Ukrayna’daki Kriz ve AB-Rusya İlişkileri” başlıklı tez ile tamamladı (2015). Aktif katılım göstermiş olduğu birçok kongre, konferans ve sempozyumda tebliğler sunmuş; çeşitli akademik ve yerel gazetelerde yazıları yayınlanmıştır. İlgi alanları arasında; başta Avrupa Birliği olmak üzere, Ukrayna ve Rus Dış Politikası bulunmaktadır.

Reyhan RAHMAN: (Ankara) 1987 Debar (Makedonya) doğumludur. Ankara Üniversitesi D.T.C.F Tarih bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında “Makedonya’da Türk Azınlık ve Makedonya-Türkiye İlişkileri” tez çalışmasıyla bitirdi. Doktorası, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında, “Makedonya Sorunu: İsim, Kimlik ve Dış Politika” tez çalışmasıyla devam etmektedir. İyi derecede Makedonca, Sırpça, Osmanlıca, Boşnakça, Bulgarca, Hırvatça ve İngilizce bilmektedir. Daha önce ABD, İtalya, Almanya, Balkan ülkeleri ve Türkiye’de staj ve araştırmalar yapmıştır. 2016’dan ise İtalya, Almanya, Fransa ve Balkan ülkelerinde araştırmalarını devam ettirecektir.

Abdulkuddus ŞENGÜL: (Mersin) 1980 Kahramanmaraş doğumludur. Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Genel İşletme alanlarında Yüksek Lisans yapmıştır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisansına devam etmektedir. Mersin Sağlık–Sen Şube Yönetim Kurulu üyeliği ve Mersin Girişimci İşadamları Derneği Eğitim Danışmanlık Sektörü Alt Komisyon Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. KUDEM Proje Danışmanlık Eğitim Organizasyon Ltd. Şti. kurucu ortağıdır. Türkçe ve İngilizce dilinde yayınlanan BusinessMersin dergisini kurarak Mersin ilinin ve Türkiye’nin, yurtdışındaki 50 ülkede tanıtılmasına katkı sağlamaktadır. Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğünde Sağlık Teknikeri olarak çalışmaktadır.

Mehmet Cem ŞAHİN: (Ankara) 1979 yılında Mersin’de dünyaya geldi. İlk-orta ve lise eğitimini Mersin’de tamamladı. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra Mersin Barosunda avukatlık stajını yaptı. Akabinde başladığı vatani görevini Hava Savunma Teğmen olarak tamamladı. Başbakanlık Uzmanı olarak, kanun tasarıları, uluslararası anlaşmalar ve ekonomik konularla ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. İngiltere’de University of Sheffield’de akademik yabancı dil eğitimi almıştır.

Mümin Bumin SEZEN: (Ankara) 1982 Antalya doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden Lisans, University of Southern California Public Administration Bölümünden Yüksek Lisans derecesi almıştır. Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde ikinci lisans çalışmalarına devam etmektedir.

Ramazan GÜLER: (Ankara) 1986 Gaziantep doğumludur. Anadolu üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. 2012’de Gaziantep’te Gelir Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda Ankara’da Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzmanı olarak görevine devam etmektedir. Temel düzeyde Arapça, iyi derecede Osmanlıca bilmektedir.

Uğur ÜLGEN: (Edirne) 1978 Adana doğumludur. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Lisans, Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yüksek Lisans mezunudur. İngilizce, Urduca, Hintçe ve Osmanlıca bilmektedir. Kamu Diplomasisi, tanıtım ve enformasyon alanlarında çalışmaları bulunmaktadır.

Gökalp ERTUĞRUL: (Ankara)  1982 Eskişehir doğumludur.  Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden lisans, Gazi Üniversitesi İşletme, Bahçeşehir Üniversitesi Küresel İlişkiler ve Sussex Üniversitesi Küresel Ekonomi Politik bölümlerinden yüksek lisans derecelerine sahiptir. Küresel ekonomi politik üzerine çalışmalar yapmıştır.  2007 yılından itibaren Türkiye Kalkınma Bankasında uzman olarak, yatırım projelerinin değerlendirilmesi, fizibilite ve proje geliştirme çalışmaları yapmıştır.  İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ahmet İÇALAN: (Mersin)  1984 Gülnar doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması Ve Ekonomisi(Y.L) , Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği Bölümü mezunudur. Şu anda Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler Lisans programını bitirmek üzeridir. Proje Yazım-Yönetim ve Arge-İnovasyon Uzmanlıkları ile Yetişkin Eğitimi alanında çalışmaları bulunmaktadır.

Yaroslav SAMOYLOV: (Ankara) 1992 Ukrayna doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Şu anda Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Uluslararası İlişkiler programında okumaktadır. Rusça ve Ukraynaca anadilleridir, iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilmektedir.

Muhammed İkbal BAKIRCI: (Erzurum) 1982 Erzurum doğumludur. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İleri seviyede İngilizce  bilmektedir. Sağlık, gençlik, sivil toplum ve siyaset alanlarında çalışmaları bulunmaktadır. Birçok sosyal aktivitenin ve bilimsel toplantının organizasyonunda görev almıştır.

Murat EMEÇ: 1995 Bingöl doğumludur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinden mezundur. İyi derecede Kürtçe, Zazaca; orta derecede Farsça ve Azerice bilmektedir. Bir çok sivil toplum kuruluşlarında ve stratejik araştırmalarda gönüllü olarak çalışmıştır. Halk bilimi ve folklor üzerine çalışmalar yapmaktadır.

Betül KARAKUŞ: (Erzurum) 1990 Erzurum doğumludur. Atatürk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2013 yılında mezun olmuştur. Öğrencilik yıllarında  seminer, konferans, panel türü bir birçok etkinliğin düzenleme komitesinde yer almış, Gençlik Spor Bakanlığı tarafından düzenlenmiş olan projelere katılım göstermiştir. Yerel ve bölgesel gazeteler ve internet sitelerinde güncel konular üzerine köşe yazıları yazmış, haber editörlüğü yapmıştır. Şehirdeki vakıf ve derneklerle yakın irtibatta olup, TÜGVA Erzurum Şubesinin kurucu ekibinde yer almaktadır. 2014 yılından itibaren aktif olarak siyasetle ilgilenmekte ve siyasi görevine devam etmektedir. Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Jeopolitik ve Kimlik konularında araştırmalarını sürdürmektedir.  İngilizce bilmekte ve Rusça öğrenmektedir.

Muhammed IŞIK: (Ankara) 1986 yılında Ankar’nın Çamlıdere ilçesinde doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Türkiye Yazarlar Birliği “Yazar Okulu” sertifikasına sahiptir. Üzerinde çalışmalarına devam ettiği bir roman, bir  öykü, iki deneme kitap çalışması  vardır.  Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

Ayşegül ARAS: (Bursa) 1987 yılında Ardahan’da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Ardahan’da tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2012 yılında mezun olmuştur. 2007-2008 Erasmus değişim programıyla İtalya, Milano’da bir yıl İtalyanca olarak üniversite öğrenimini sürdürmüştür. 2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler tezli yüksek lisans bölümünden iyi dereceyle mezun olmuştur. Yüksek lisans tez konusu; ‘Uluslaşma Sürecinde 1990 sonrası Putin Dış Politikasının Konstruktivist Yaklaşımıyla Analizi’dir. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca, temel seviyede Rusça bilmekte ve öğrenmeye devam etmektedir. Uluslararası ilişkiler alanında birçok uluslararası konferans ve çalıştayda yer almıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Hükmet Liderlik Okulu-Siyaset Okulu’na katılmıştır. SETAV’ın Yurtdışı Tükler ve Akraba Toplulukları’nın desteklediği Uluslararası Öğrenciler akademisinde 5 ay akademik çalışmalar yürütmüştür. Rusya Tarihi ve Rus Dış Politikası, Avrasya Jeopolitiği, Enerjinin Ekonomi Politiği ve uluslararası güvenlik sorunları alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Nevra GENÇ: (Ankara) Çorum 1983 doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başladıktan sonra 2010 yılında Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığına ( hâlihazırda Ekonomi Bakanlığı) geçiş yapmış ve halen İhracat Genel Müdürlüğünde Dış Ticaret Uzmanı olarak çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ‘da AB Temel Eğitimi ve İletişim ve Müzakere Teknikleri Eğitimine katılmıştır. Uluslararası dış ticaret alanında birçok ülke ziyareti ve toplantılarda yer almış olup; dış ticaret politikaları, ihracat destekleri, Avrupa Birliği konuları yanında sağlıklı beslenme ve çocuk gelişimi, eğitimi ve istismarı konularına ilgisi vardır.

Engin ÇAM: (Ankara) 1975 Denizli doğumludur. İnönü Üniversitesi Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde İşletme alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Mahmut TOPRAK: (KKTC) Ankara doğumludur. Yakındoğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olup Lefke Avrupa Üniversitesinde formasyon eğitimi almıştır. 2009 yılından bu yana uydudan yayın yapan Kanal T’de “İnanç Dünyası” adlı programı hazırlahıp sunmaktadır. Star Gazetesi, Haberdar, Volkan ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. KKTC merkezli çok sayıda sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyesi veya üye olarak görev almaktadır. Ak Hizmet-Sen Genel Sekreteri olarak görev yapan TOPRAK’ın yayınlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Kürşad ÖRNEK: (Ankara)

Leyla SARIKAMIŞ: (Hollanda)

Kemal YILMAZ: (Ankara)

Fazlı ÇAKIR: (İstanbul)

Talip ERGUVAN: (ABD)

Mahmut ÇOLAK: (Ankara)

Mehmet BODUR: (Ankara)

Yorumlar (4)

  1. Nejdet ÖZKAN dedi ki:

    Bu güzel topluluğa dahil olmak isteriz.

  2. Ramazan KANİ dedi ki:

    SASAM BAŞKANI SAYIN SÜLEYMAN ERDEM VE KADROSUNU TEBRİK EDERİM. SÜREKLİ ÇALIŞMALARINIZI TAKİP EDİYORUM. İNSAALLAH GELECEKTE ÜLKEMİZİN ÖNCÜLERİNDEN AKINCILARINDAN OLACAKSINIZ BASARILARINIZIN DEVAMINI DİLERİM.HÜRMETLERİMLE

  3. […] Zafer TEKİN – zafertekin@sahipkiran.org Yazarın diğer yazıları için tıklayınız. ____________________________________ Dipnotlar […]

  4. […] dinamik ve azimli arkadaşlardan oluşan gönüllü kadromuz, sitemizin HAKKIMIZDA kısmında ilan edilen amaçlar doğrultusunda kararlılıkla […]

Yorum Ekleyebilirsiniz