Twitter Facebook Linkedin Youtube
Anasayfa » SAHİPKIRAN AKADEMİ (Page 17)
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ »

Gökhan ÜNAL: (Ni?de Üniversitesi) 1993 Adana do?umludur. Ni?de Üniversitesi ?ktisat Bölümü 2.s?n?f ö?rencisidir. ?lgi alanlar?: Ekonomi, Siyaset, Tarih ve Spor.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ »

Burhanettin TOKKAL: (Atatürk Üniversitesi) 1989 Erzurum doğumludur. Atatürk Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisidir. İlgi alanları: Siyaset Bilimi ve Tarih.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ »

At?f YILDIZ: (Hacettepe Üniversitesi) Ankara do?umludur. Hacettepe Üniversitesi ?ktisat Bölümü 4. s?n?f ö?rencisidir. ?lgi alanlar?: Hukuk, Tarih, Siyaset Bilimi ve Spor.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ »

Hilal MUTLU: (Gazi Üniversitesi) 1994 Ankara do?umludur. Ankara’da ba?layan ö?retim hayat?na Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde devam etmektedir. ?lgi alanlar?: Siyaset, Hukuk,

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ »

Abdullah DA?DEM?R: (Bülent Ecevit Üniversitesi)1993 Yozgat do?umludur. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden E?itimi ve Spor Yüksek Okulu ikinci s?n?f ö?rencisidir. ?lgi

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ »

Hasan Kerem OCAKO?LU: (Bilgi Üniversitesi) 1992 ?stanbul do?umludur. ?lk, orta ve lise e?itimini ?stanbul’da tamamlam??t?r. ?stanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisli?i’nde

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ »

?brahim ÇALI?KAN: (Erciyes Üniversitesi) 1994 Çorum do?umludur. ?lkokul,  ortaokul ve lise ö?renimi ?stanbul’da tamamlam??t?r. Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisli?i Bölümü haz?rl?k s?n?f? ö?rencisidir.

MACARİSTAN DEBRECEN ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ

MACARİSTAN DEBRECEN ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ »

Ethem An?l SANDALCI: (Debrecen Üniversitesi) 1988 Uzunköprü do?umludur. 2009 y?l?nda K?r?kkale Üniversitesi Petro-Kimya bölümünden mezun olmu?tur. Halen Macaristan Debrecen Üniversitesi Bili?im

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SASAT ÜYELERİ

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SASAT ÜYELERİ »

Regaip TA?PINAR: 1994 Kayseri Do?umludur. Halen Kayseri’de ikamet etmekte olup ilkö?retim ve lise hayat?n? da bu ?ehirde tamamlam??t?r. Türk ve ?slam

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SASAT ÜYELERİ »

Arif YAVUZLAR: (Anadolu Üniversitesi) 1981 Denizli doğumludur. Eskişehir’de din görevlisi olarak çalışmaktadır. Anadolu Üniversitesi İlahiyat Önlisans programına devam etmektedir. 5 yıl