Twitter Facebook Linkedin Youtube
Anasayfa » DUYURULAR (Page 16)
SÖYLEŞİYE DAVET: “KÜLTÜRÜMÜZÜN HUKUKA UYGUNLUĞU SORUNU”

SÖYLEŞİYE DAVET: “KÜLTÜRÜMÜZÜN HUKUKA UYGUNLUĞU SORUNU” »

Merkezimizce iki haftada bir düzenlenen e?itim ve söyle?i programlar?n?n be?incisi; 23 Aral?k Sal? günü Saat 18:30’da Y?ld?r?m Beyaz?t Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SASAM İLE SDÜ VE MAKÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞBİRLİĞİYLE “IRAK VE SURİYE TÜRKMENELİ DRAMI” PANELLERİ DÜZENLENİYOR

SASAM İLE SDÜ VE MAKÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞBİRLİĞİYLE “IRAK VE SURİYE TÜRKMENELİ DRAMI” PANELLERİ DÜZENLENİYOR »

SASAM ile Süleyman Demirel Üniversitesi Türkçe Toplulu?u ve Türk Dünyas? ve Akraba Topluluklar? Kulübünün i?birli?iyle “Irak ve Suriye Türkmeneli Dram?” konulu

TOBB ETÜ İLE SASAM ARASINDA ORTAK EĞİTİM (STAJ) PROTOKOLÜ İMZALANDI

TOBB ETÜ İLE SASAM ARASINDA ORTAK EĞİTİM (STAJ) PROTOKOLÜ İMZALANDI »

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB-ETÜ) ile Merkezimiz arasında, TOBB ETÜ öğrencilerinin Merkezimizde staj yapabilmelerine ilişkin protokol imzalandı.

TOBB

SÖYLEŞİYE DAVET: “ORTADOĞU’DA YAŞANAN GÜNCEL SİYASİ GELİŞMELER”

SÖYLEŞİYE DAVET: “ORTADOĞU’DA YAŞANAN GÜNCEL SİYASİ GELİŞMELER” »

Merkezimizde iki haftada bir düzenlenen e?itim ve söyle?i programlar?n?n dördüncü konu?u; Gazi Üniversitesi ??BF Uluslararas? ?li?kiler Bölümü Ö?retim Üyesi ve ayn?

SÖYLEŞİYE DAVET: “BÖLGESEL KALKINMA VE KALKINMA AJANSLARI”

SÖYLEŞİYE DAVET: “BÖLGESEL KALKINMA VE KALKINMA AJANSLARI” »

Merkezimizce iki haftada bir düzenlenen e?itim ve söyle?i programlar?n?n üçüncüsü; 25.11.2014 Sal? günü Saat 18:30’da Genel Merkezimiz ana hizmet binas?nda gerçekle?tirilecektir.

SAHİPKIRAN AKADEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK

SAHİPKIRAN AKADEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK »

Üniversite ö?rencilerine çal??malar?n? yay?nlayabilecekleri bir platform sa?lamak ve ö?rencilerin kendilerini geli?tirmelerine katk? sa?lamak üzere, Merkezimiz çat?s? alt?nda olu?turulmu? bir yap? olan

SASAM’DA KURULACAK ÜLKE MASALARI İÇİN GÖNÜLLÜ UZMAN BAŞVURULARI ALINMAKTADIR

SASAM’DA KURULACAK ÜLKE MASALARI İÇİN GÖNÜLLÜ UZMAN BAŞVURULARI ALINMAKTADIR »

SASAM bünyesinde Ülke Masaları oluşturulacak ve bu çalışma masaları için “Ülke Masası Direktörü” ve“Ülke Uzmanı”

SASAM, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERECEK

SASAM, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VERECEK »

Merkezimiz;

Çeşitli kanunlar (Kamu İhale Kanunu, Vergi Kanunları, vb.) ile ilgili diğer mevzuat hakkında danışmanlık,

PANELE DAVET: IRAK VE SURİYE TÜRKMENLERİNİN DRAMI

PANELE DAVET: IRAK VE SURİYE TÜRKMENLERİNİN DRAMI »

Ortado?u’daki son geli?meler sonras?nda Irak ve Suriye’de ya?ayan soyda?lar?m?z?n ya?ad?klar? dram ile Türkmenlerin ve Ortado?u’nun

SASAM, STAJ BAŞVURULARINI KABUL ETMEYE BAŞLADI

SASAM, STAJ BAŞVURULARINI KABUL ETMEYE BAŞLADI »

SASAM Ankara Ofisimizde, Kasım ayı ve sonrası dönemde staj için başvurular kabul edilmeye başlanılmıştır. İleriki