Twitter Facebook Linkedin Youtube

AKADEMİ SOHBETLERİNİN ONBİRİNCİSİ GERÇEKLEŞTİ

Sahipkıran AKADEMİ’nin “AKADEMİ Sohbetleri” adıyla iki haftada bir Salı akşamları düzenlediği sohbetlerin onbirincisi, Siyaset Bilimci Sayın Umur Tugay Yücel’in katılımı ile gerçekleşti. Akabinde Akademi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Daha önce yapılan sekiz akademi söyleşisi üzerine bu dönemde yapılan üç söyleşinin ilavesiyle bundan sonra teselsül sağlanması kararlaştırıldı. Önümüzdeki dönemin yol haritası ele alındı.

AKADEMİ Sohbetlerinin her birinde farklı bir SASAM Uzmanı veya konuğumuz, gençlerle bir araya geliyor ve gençlerin kendi kariyer planlamaları, akademik konular ve gündeme ilişkin sorularını cevaplıyor. AKADEMİ Sohbetleri ile daha önce aynı yollardan geçmiş büyüklerince gençlere rehberlik edilmesi ve böylece gençlerin hayata daha bilinçli ve hazırlıklı olarak atılmaları amaçlanıyor.

Akademi Sohbetlerinin onikincisi, 5 Kasım 2019 Salı akşamı gerçekleşecek.

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

BENZER İÇERİKLER

Yorum Ekleyebilirsiniz