Twitter Facebook Linkedin Youtube

ÇİN, UYGUR TÜRKLERİ’NİN “MANDELA”SI İLHAN TOHTİ’Yİ TUTUKLADI

Çin’in Do?u Türkistan Türklerine uygulad??? bask? ve ?iddet, devam ediyor. Çin güvenlik güçleri, Pekin Milletler Üniversitesi Ö?retim Üyesi ve Uygur ?nsan Haklar? ve Demokrasi Hareketi Lideri Prof. Dr. ?lhan Tohti’yi, 15 Ocakta ayr?l?kç?l??? ve etnik nefreti te?vik etti?i gerekçesiyle tutuklayarak, Beijing’deki evinden 2000 mil uzaktaki Do?u Türkistan’?n ba?kenti Urumçi’deki bir cezaevine sevk etmi?ti. Bugün mahkemeye ç?kar?lacak Tohti’nin, ceza almas?na kesin gözüyle bak?l?yor ve Tohti’nin maruz kald??? bu muameleler, ?imdiden ?nsan Haklar? ?zleme Örgütü taraf?ndan k?nand?.

2013 ?ubat’?nda ABD ?ndiana Üniversitesi’ne Misafir Ö?retim Görevlisi olarak k?z?yla birlikte gitmek üzere iken  havaalan?nda göz alt?na al?nan, dövülen ve yurtd???na ç?k??? yasaklanan Tohti’nin k?z? Cevher Güzelnur, ya?ad?klar?na ve maruz kald?klar? bu duruma isyan ediyor. Soyda?lar?m?za ve dinda?lar?m?za ilgimiz, yabanc?lardan daha az oldukça, büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda mesafe katedemiyece?imizi dü?ünüyor, Washingtonpost’un haberini, a?a??da ilginize sunuyoruz.

Sahipk?ran Haber – 17.09.2014

Uighur scholar’s daughter laments China’s ‘ridiculous’ charges against her father

BEIJING – In February 2013, Jewher Ilham was due to accompany her father to the United States for a month, to help him settle in as he took up a new job as a visiting scholar at Indiana University. But as they prepared to leave China, her father, the prominent Uighur scholar Ilham Tohti, was detained, beaten and forbidden to leave the country.

Jewher decided to go to Indiana anyway, and then to stay in the United States, enrolling as a student at the university where her father was supposed to teach. Lonely at first, and struggling to improve her English, she spoke to her father by Skype every day: until, less than a year after her departure, her father was once again taken in custody. “At first it was really, really hard here, and just when I got used to it, they detained my father, and the tough times began again,” she said.

This time it was serious. In January 2014, Ilham Tohti was taken from his home in Beijing by a large group of police, and moved to a detention center in Urumqi, the capital of China’s western region of Xinjiang. Charged with separatism and inciting ethnic hatred, he has been shackled and abused in detention during much of the past few months, according to his lawyer. His trial begins on Wednesday, and, with a guilty verdict almost inevitable, has already been denounced by Human Rights Watch as a travesty of justice.

In April, Jewher testified before the Congressional-Executive Commission on China about the constant harassment her father and their family have faced over many years. She told of how she came home one day to an empty house, to find that her father, stepmother and two young brothers had been sent away by the authorities to the island of Hainan: how one of her young brothers was prevented from registering at school and denied a passport in 2012, and how security personnel rammed her father’s car in 2013 and threatened to kill the entire family. Her stepmother has been put under constant surveillance at home, while Tohti’s eldest son, now 8, has become withdrawn and introverted, she testified. “Having witnessed our father being taken away, he now has nightmares.”

In a telephone interview from Indiana on Tuesday, Jewher called the charges against her father “ridiculous,” and completely out of character. While many parents in China hit their children to educate them, Jewher said he father had never hit her and didn’t believe violence could solve problems. “How could he advocate violence? He was very moderate, he would try to help people — he didn’t want people to fight.”

A strict but caring father, he would sing and draw with her as a child. A passionate teacher, he would invite students to dine at the family home most weekends, she said, while believing that Uighur students faced discrimination and needed more opportunities in the Chinese education system.

September 16

 

sahipkiran Hakkında

Sahipkıran; 1 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş, Ankara merkezli bir Stratejik Araştırmalar Merkezidir. Merkezimiz; a) Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan; ülkemizin her alanda daha ileri gitmesi ve milletimizin daha müreffeh bir hayata kavuşması için elinden geldiği ölçüde katkı sağlamak isteyen her görüş ve inanıştan insanı bir araya getirmek, b) Ülke sorunları, yerel sorunlar ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına yönelik araştırma ve incelemeler yaparak, bu sorunlara çözüm önerileri üretmek, bu önerileri yayınlamak, c) Tespit edilen sorunların çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası projeler yürütmek veya yürütülen projelere katılmak, ç) Tespit edilen sorunlar ve çözüm önerilerimize ilişkin seminer ve konferanslar düzenleyerek, vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, amacıyla kurulmuştur.

BENZER İÇERİKLER

Yorum Ekleyebilirsiniz