Twitter Facebook Linkedin Youtube

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİNDE SASAT KURULDU

Sahipk?ran AKADEM? üyesi K?r?kkale Üniversitesi ö?rencilerinin giri?imiyle, K?r?kkale Üniversitesi bünyesinde Sahipk?ran Stratejik Ara?t?rmalar Toplulu?u (SASAT) kuruldu. Toplulu?un kurulmas?, 12 Kas?m 2013 tarihinde Üniversite Senatosunca onayland?. Ö?renci arkada?lar?m?z? tebrik ediyor, ba?ar?lar diliyoruz.

K?r?kkale Üniversitesi SASAT Tüzü?ü için t?klay?n?z.

Kirikkale SASAT-2

Sahipkıran Akademi Hakkında

Sahipkıran AKADEMİ; üniversite öğrencilerine çalışmalarını yayınlayabilecekleri bir platform sağlamak ve öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak üzere, Merkezimiz çatısı altında yeni oluşturulmuş bir yapıdır. “Türkiye’nin geleceğinin mimarları, Sahipkıran’da buluşuyor!” sloganı ile gayretli ve üretken üniversitelileri, çalışmalarını bu platformda paylaşmaya ve SASAM’ın etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz. Sahipkıran AKADEMİ üyeliği, tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Üye olan öğrenciler, istedikleri zaman üyelikten çıkabilmektedirler. Üye olmak veya üyelikten çıkmak için bilgi@sahipkiran.org adresine, talebinize ilişkin e-posta göndermeniz yeterlidir. Talebiniz, en geç 3 iş günü içinde sonuçlandırılacaktır.

Yorum Ekleyebilirsiniz